Kategorier
Styrelse Styrelsemöte

Nya styrelsemedlemmar sökes

SGLS styrelse söker dig som skulle tycka det var kul att ta en plats i styrelsen. Arbetet i styrelsen är ideellt och består av regelbundna skype-möten och ett par fysiska träffar med styrelsen om året.

SGLS söker nya styrelsemedlemmar

SGLS styrelse söker dig som skulle tycka det var kul att ta en plats i styrelsen. Arbetet i styrelsen är ideellt och består av regelbundna skype-möten och ett par fysiska träffar med styrelsen om året (varav en är under den årliga Gitarr och Lutafestivalen). Merparten av arbetet i styrelsen går ut på att anordna den årliga Gitarr och Lutafestivalen och behandla aspekter av tidskriften Gitarr och Luta.

Vad är SGLS?

SGLS är en riksomfattande ideell förening för gitarr- och lutaentusiaster som är öppen för alla – både aktiva musiker och andra intresserade. Vi arbetar för att upprätthålla intresset för kvalificerat gitarr- och lutaspel och anordnar varje sommar Svenska Gitarr- och Lutafestivalen (tidigare Liten Gitarrakademi) med internationellt framstående gitarrister och lutenister och intensiv kursvecka. Vi ger också ut tidskriften Gitarr och Luta som kommer ut fyra gånger om året och når över 500 medlemmar samt bibliotek och musikskolor i hela landet. SGLS har medlemmar i alla skandinaviska länder och verkar för kontakt över gränserna och ger råd till medlemmar i frågor rörande instrument, litteratur samt undervisning.

Du kan läsa mer om hur vår styrelse ser ut nu och ladda ner stadgar och annan information här.

Är du intresserad?

Är du intresserad eller vill rekommendera en lämplig person så skriver du till Anders Jägergård som är sammankallande i valberedningen: anders.jagergard@icloud.com