Bli medlem

För att bli medlem:
Skicka ett mail till: medlemsregistret@sgls.nu
Ange
namn och adress och gärna också födelseår (ej personnummer).

Medlemsavgiften som är 300 kr inom Sverige och 350 kr utanför Sverige betalas in på Plusgiro nr: 40 93 55-5.
I medlemsavgiften ingår tidningen Gitarr och Luta (4 nr/år) samt rabatt på kursavgiften till Svenska gitarr- och lutafestivalen och nu även rabatt till den årliga Uppsala Gitarrfestivalen.

Adressändringar m.m. meddelas till samma adress.

Du kan även skicka ett brev för att registrera medlemskap. Skicka då till nedanstående adress och ange namn och adress och gärna också födelseår (ej personnummer).

SGLS c/o
Roland Hogman
Riastigen 16
125 33 Älvsjö

Inbetalning av medlemsavgift ska göras till:

Plusgiro nr. 40 93 55-5

För betalning från ulandet:
IBAN: SE60 9500 0099 6034 0409 3555, BIC: NDEASESS