Annonsera

tillfällig annonsmottagare

Karl Michelson: karl.michelson@gmail.com

utgivning

Tidskriften Gitarr och Luta utkommer fyra gånger per år:
7 mars, 5 juni, 19 september, 5 december

Manusstopp: 25 januari, 25 april, 10 augusti, 25 oktober