Om SGLS

Svenska Gitarr- och Lutasällskapet (SGLS) bildades 1968 på initiativ av Jörgen Rörby. Föreningen har sedan starten verkat som en riksomfattande ideell organisation med omfattande kontakter i hela Norden. Sällskapet vill ge stöd åt gitarr- och lutmusik på alla nivåer, från amatörer och musiklyssnare till pedagoger och professionella musiker. Alla är välkomna som medlemmar. Tidskriften Gitarr och Luta utkommer med fyra nummer per år och distribueras gratis till medlemmarna. Varje år arrangerar SGLS en veckolång sommarkurs i samarbete med Ingesunds Musikhögskola som går under namnet Svenska Gitarr- och Lutafestivalen. SGLS ger råd till medlemmar i frågor rörande instrument, litteratur samt undervisning.

Stadgar & handlingsprogram mm.