Om SGLS

Svenska Gitarr- och Lutasällskapet (SGLS) bildades 1968 på initiativ av Jörgen Rörby. Föreningen har sedan starten verkat som en riksomfattande ideell organisation med omfattande kontakter i hela Norden. Sällskapet vill ge stöd åt gitarr- och lutmusik på alla nivåer, från amatörer och musiklyssnare till pedagoger och professionella musiker. Alla är välkomna som medlemmar. Tidskriften Gitarr och Luta utkommer med fyra nummer per år och distribueras gratis till medlemmarna. Varje år arrangerar SGLS en veckolång sommarkurs i samarbete med Ingesunds Musikhögskola som går under namnet Svenska Gitarr- och Lutafestivalen. SGLS ger råd till medlemmar i frågor rörande instrument, litteratur samt undervisning.

Stadgar & handlingsprogram mm.

The Swedish Guitar and Lute Society (SGLS) is a non-profit organisation founded in 1968 by Jörgen Rörby. Since then, the society has played a vital role in promoting guitar and lute related activities throughout Scandinavia. Whether you are a student, performer, amateur or music lover, SGLS can provide you with a platform for meeting like-minded friends across the country.

Anyone can become a member and receive the quarterly magazine ‘Guitar and Lute’ free of charge. Every year the society organises one of the world’s oldest festivals of its kind in collaboration with Ingesund College of Music in Arvika, Sweden. Additionally, SGLS is happy to advice any of its members on issues regarding instruments, literature and teachers.