Kontakt

Här kommer du i kontakt med:

  • webbredaktören för frågor kring och synpunkter på webbplatsen sgls.nu
  • medlemsregistret för adressändring eller frågor kring medlemsskapet
  • ordförande i SGLS
  • sekreterare i SGLS
  • redaktionen för frågor och synpunkter på tidningen Gitarr och Luta
  • festivalledningen för frågor och synpunkter på Svenska Gitarr- och Lutafestivalen