Jörgen Rörby-stipendiet 2024

SGLS stipendiefond till Jörgen Rörbys minne har som huvudsakligt syfte att främja musikalisk undervisning och utbildning genom att dela ut stipendier till unga, lovande gitarrister och lutenister.

Härmed utlyses:

Stora Jörgen Rörby-stipendiet på 25 000 kronor

Stipendiet kommer att utdelas under Svenska Gitarr- och Lutafestivalen 2024. Det kan komma att avgöras genom en tävling mellan finalisterna. Ansökan ska bestå av en ljudfil med högst 15 minuters musik på klassisk gitarr eller luta, inklusive obligatoriska stycke/stycken. Ljudfilen ska vara i MP3- eller AAC-format med det obligatoriska stycket först.

Skicka ljudfilen och en presentation av dig själv till medlemsregistret@sgls.nu. Presentationen ska vara i Word- eller pdf-format och ange ålder, studier och ev. stipendier.

För gitarrister ska Fernando Sor, Introduction variee par ”Que ne suis-je la fougère!”, opus 26, ingå.

Obligatoriska stycken för sökande på renässansluta: Delight Pavan & Galliard av John Johnson. Obligatoriskt stycke för barockluta: Fantasie c-moll av Silvius Leopold Weiss.

Kontakta medlemsregistret@sgls.nu för närmare info om noter/tabulatur till lutstyckena.

Sökande bör ej ha avslutat sin högskoleutbildning.

Ansökan ska vara stipendiefonden tillhanda senast 30 april 2024.

Genom att acceptera stipendiet har SGLS/Rörby-stiftelsen rätt att förfoga över inspelning som görs vid stipendieutdelningen.

SGLS stipendiefond