Jörgen Rörby-stipendiet 2022

SGLS stipendiefond till Jörgen Rörbys minne har som huvudsakligt syfte att främja musikalisk undervisning och utbildning genom att dela ut stipendier till unga, lovande gitarrister och lutenister.

Härmed utlyses:

Stora Jörgen Rörby-stipendiet på 25 000 kronor

Stipendiet kommer att utdelas under Svenska Gitarr- och Lutafestivalen 2022. Det kan komma att avgöras genom en tävling mellan finalisterna. Ansökan ska bestå av en ljudfil med högst 15 minuters musik, på klassisk gitarr eller luta, inklusive obligatoriska stycken.

Ansökan skickas som MP3- eller AAC-fil till medlemsregistret@sgls.nu.

Obligatoriska stycken
  • Gitarrister: Sonatina op.52/1, första satsen, av Lennox Berkeley
  • Barockluta: Fantasi i c-moll av Silvius Leopold Weiss
  • Renässansluta: Lute Pavane nr 2* och As it fell on Holly Eve** av Anthony Holborne
    *) nr 6 respektive **) nr 47 ur The Complete Works of Anthony Holborne, Vol. 1, Music för Lute & Bandora, Ed. Masakata Kanazava

Kontakta medlemsregistret@sgls.nu för närmare info om lutnoterna.

Ansökan ska vara stipendiefonden tillhanda senast 19 april 2022.

Bifoga även en kort biografi om dig själv, ålder, studier och eventuella stipendier.

Sökande bör ej ha avslutat sin högskoleutbildning.

Genom att acceptera stipendiet har SGLS/Rörby-stiftelsen rätt att förfoga över inspelning som görs vid stipendieutdelningen.

SGLS stipendiefond