Jörgen Rörby-stipendiet 2023

SGLS stipendiefond till Jörgen Rörbys minne har som huvudsakligt syfte att främja musikalisk undervisning och utbildning genom att dela ut stipendier till unga, lovande gitarrister och lutenister.

Härmed utlyses:

Lilla Jörgen Rörby-stipendiet på 5 000 kronor

Stipendiet kommer att utdelas under Svenska Gitarr- och Lutafestivalen 2023, varvid stipendiaten presenterar sig med en kort konsert.

Ansökan ska bestå av en ljudfil med högst 10 minuters musik, på klassisk gitarr eller luta, inklusive obligatoriska stycken och skickas till medlemsregistret@sgls.nu

För gitarrister ska La Melancolia av Mauro Guiliani ingå.

För sökande på luta gäller följande:
Sökande på renässansluta spelar Ricercare nr 4 och 7 av Franscesco da Milano. Nr 7 publiceras i notbilagan av Gitarr och Luta nr 4/2022 och nr 4 nr 1/2023. Noter kan även beställas från medlemsregistret@sgls.nu

Sökande på barockluta spelar Rondeau av Johann Anton Losy. Stycket publiceras i notbilagan av Gitarr och Luta nr 4/2022.

Ansökan ska vara stipendiefonden tillhanda senast 19 april 2023.

Bifoga även en kort biografi om dig själv, ålder, studier och eventuella stipendier.

Sökande får ej ha påbörjat sin högskoleutbildning.

Genom att acceptera stipendiet har SGLS/Rörby-stiftelsen rätt att förfoga över inspelning som görs vid stipendieutdelningen.

SGLS stipendiefond