Jörgen Rörby-stipendiet 2020

SGLS stipendiefond till Jörgen Rörbys minne har som huvudsakligt syfte att främja musikalisk undervisning och utbildning genom att dela ut stipendier till unga, lovande gitarrister och lutenister. Härmed utlyses

Stora Jörgen Rörby-stiendiet på 25.000 kronor

Stipendiet kommer att delas ut under Svenska Gitarr- och Lutafestivalen 2020. Det kan komma att avgöras genom en tävling mellan finalisterna. Ansökan ska bestå av en ljudfil med högst 15 minuters musik på klassisk gitarr eller luta, inklusive obligatoriska stycken.

Ansökan skickas som Mp3- eller AAC-fil till medlemsregistret@sgls.nu.

För gitarrister ska Campo ur Sonatina Meridional av Manuel Ponce ingå.

För sökande på luta gäller följande: Sökande på renässansluta spelar Fantasi nr 7 ur ”Varietie of Lute Lessons” av John Dowland (Fantasi nr 1 och 1a i ”The Collected Lute Music” by John Dowland / ed. Diana Poulton & Basil Lamm).

Sökande på barockluta spelar Fantasi i c-moll av Silvius Leopold Weiss. Kontakta medlemsregistret@sgls.nu för närmare info om lutnoterna.

Ansökan ska vara vara stipendiefonden till handa senast 20 april 2020. Bifoga även en kort biografi om dig själv, ålder, studier och ev. stipendier.

Sökande bör ej ha avslutat sin högskoleutbildning.

Genom att acceptera stipendiet har SGLS/Rörby-stiftelsen rätt att förfoga över inspelning som görs vid stipendieutdelningen.

SGLS stipendiefond