Kategorier
Styrelse

Georg Gulyás är SGLSs nya ordförande

Georg Gulyás studerade 1986–90 vid Musikhögskolan i Malmö och 1998–2000 vid Juilliard School of Music i New York. Han har solistdiplom från École Normale de Musique i Paris 1997 och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 1998. Bland hans lärare kan nämnas Per-Olof Johnson, Göran Söllscher, Rolf la Fleur, Alberto Ponce och Sharon Isbin.

1987 erhöll Gulyás första pris i Karis Internationella Gitarrtävling och 1990 blev han uttagen till Rikskonserters projekt ”Lansering 90”. Han har givit konserter i Ryssland, Japan, USA och Latinamerika samt framträtt som solist med ett flertal svenska orkestrar bland annat Kungliga Filharmonikerna.

Georg är aktuell med ny CD

Georg är aktuell med en ny CD med musik av Benjamin Britten på Proprius/Naxos. Läs om den skivan och ta tillfället att köpa den på naxosdirect.se/benjamin-britten-works-for-voice-guitar.

Tidigare utgivningar på samma skivbolag inkluderar J.S. Bachs samlade verk för luta i egna transkriptioner samt två skivor med spansk och latinamerikansk musik.

(Foto: Begnt Magnusson)

Kategorier
Styrelse Styrelsemöte

Nya styrelsemedlemmar sökes

SGLS söker nya styrelsemedlemmar

SGLS styrelse söker dig som skulle tycka det var kul att ta en plats i styrelsen. Arbetet i styrelsen är ideellt och består av regelbundna skype-möten och ett par fysiska träffar med styrelsen om året (varav en är under den årliga Gitarr och Lutafestivalen). Merparten av arbetet i styrelsen går ut på att anordna den årliga Gitarr och Lutafestivalen och behandla aspekter av tidskriften Gitarr och Luta.

Vad är SGLS?

SGLS är en riksomfattande ideell förening för gitarr- och lutaentusiaster som är öppen för alla – både aktiva musiker och andra intresserade. Vi arbetar för att upprätthålla intresset för kvalificerat gitarr- och lutaspel och anordnar varje sommar Svenska Gitarr- och Lutafestivalen (tidigare Liten Gitarrakademi) med internationellt framstående gitarrister och lutenister och intensiv kursvecka. Vi ger också ut tidskriften Gitarr och Luta som kommer ut fyra gånger om året och når över 500 medlemmar samt bibliotek och musikskolor i hela landet. SGLS har medlemmar i alla skandinaviska länder och verkar för kontakt över gränserna och ger råd till medlemmar i frågor rörande instrument, litteratur samt undervisning.

Du kan läsa mer om hur vår styrelse ser ut nu och ladda ner stadgar och annan information här.

Är du intresserad?

Är du intresserad eller vill rekommendera en lämplig person så skriver du till Anders Jägergård som är sammankallande i valberedningen: anders.jagergard@icloud.com

Kategorier
Styrelse Styrelsemöte

Kallelse till årsmöte!

SGLS medlemmar kallas härmed till årsmöte 2017

Tid: tisdagen 1 augusti kl 18.00.

Plats: Ingesunds folkhögskola
Motioner skickas till SGLS sekreterare Ingrid Selnes: sekreterare@sgls.nu

Förslag till valberedningen lämnas till valberedningens sammankallande Anders Jägergård: anders.jagergard@orebro.se

Varmt välkomna,

STYRELSEN