Kategorier
Stipendium

Jörgen-Rörbystipendiet 2019

SGLS stipendiefond till Jörgen Rörbys minne har som huvudsakligt syfte att främja musikalisk undervisning och utbildning genom att dela ut stipendier till unga, lovande gitarrister och lutenister. Härmed utlyses:

Lilla Jörgen Rörby-stipendiet på 5.000 kronor

Stipendiet delas ut under Svenska Gitarr- och Lutafestivalen 29 juli – 3 augusti 2019 varvid stipendiaten presenterar sig med en kort konsert.

Ansökan skickas som Mp3- eller AAC-fil till medlemsregistret@sgls.nu, med högst 10 minuters musik på gitarr eller luta.

För gitarrister ska Bachs Sarabande BWV 997 ingå.

För sökande på luta gäller följande:
Sökande på renässansluta spelar in två korta stycken av John Dowland, Tarletons Resurrection (Poulton: Dowland Collected Music No 59) och Mrs Winters Jump (Poulton: Dowland Collected Music No 55). Sökande på barockluta spelar in Silvius Leopold Weiss Menuet 1 och 2 ur Sonata i d-moll.

Kontakta medlemsregistret@sgls.nu för närmare info om lutnoterna.

Ansökan ska vara vara stipendiefonden till handa senast 1 juni 2019. Bifoga även en kort biografi om dig själv, ålder, studier och ev. stipendier.

Sökande får ej ha påbörjat högskolestudier.

Genom att acceptera stipendiet har SGLS/Rörby-stiftelsen rätt att förfoga över inspelning som görs vid stipendieutdelningen.

SGLS stipendiefond.