Kategorier
Nyheter Stipendium

Jörgen Rörby-stipendiet 2022

Allt om stipendiet finns att läsa på https://sgls.nu/stipendium/

Kategorier
Nyheter Stipendium

Finalen för Jörgen Rörbystipendiet 2020

Finalen för Jörgen Rörbystipendiet 2020 med finalisterna Fred Holmlund, Axel Krogness och Jon Svennungson. På pråmen Nordens Ljus tisdag 19 oktober 2021 offentliggörs vem som vunnit stora Jörgen Rörbystipendiet om 25.000 SEK.

Kategorier
Nyheter Stipendium

Jörgen Rörby-stipendiet 2020

Finalen för Jörgen Rörby-stipendiet 2020 kommer p.g.a. coronapandemin att äga rum under Svenska Gitarr- och Lutafestivalen 2021. Finalisterna är (i bokstavsordning):

  • Erika Clevejärn
  • Fred Holmlund
  • Axel Krogness
  • Jon Svenungsson

Mer information om finalen och finalisterna kommer längre fram.

Kategorier
Stipendium

Jörgen-Rörbystipendiet 2019

SGLS stipendiefond till Jörgen Rörbys minne har som huvudsakligt syfte att främja musikalisk undervisning och utbildning genom att dela ut stipendier till unga, lovande gitarrister och lutenister. Härmed utlyses:

Lilla Jörgen Rörby-stipendiet på 5.000 kronor

Stipendiet delas ut under Svenska Gitarr- och Lutafestivalen 29 juli – 3 augusti 2019 varvid stipendiaten presenterar sig med en kort konsert.

Ansökan skickas som Mp3- eller AAC-fil till medlemsregistret@sgls.nu, med högst 10 minuters musik på gitarr eller luta.

För gitarrister ska Bachs Sarabande BWV 997 ingå.

För sökande på luta gäller följande:
Sökande på renässansluta spelar in två korta stycken av John Dowland, Tarletons Resurrection (Poulton: Dowland Collected Music No 59) och Mrs Winters Jump (Poulton: Dowland Collected Music No 55). Sökande på barockluta spelar in Silvius Leopold Weiss Menuet 1 och 2 ur Sonata i d-moll.

Kontakta medlemsregistret@sgls.nu för närmare info om lutnoterna.

Ansökan ska vara vara stipendiefonden till handa senast 1 juni 2019. Bifoga även en kort biografi om dig själv, ålder, studier och ev. stipendier.

Sökande får ej ha påbörjat högskolestudier.

Genom att acceptera stipendiet har SGLS/Rörby-stiftelsen rätt att förfoga över inspelning som görs vid stipendieutdelningen.

SGLS stipendiefond.

Kategorier
Stipendium

Dags att ansöka om Rörby-stipendiet!

JÖRGEN RÖRBY-STIPENDIET 2018

SGLS stipendiefond, till minne av Jörgen Rörby, har som huvudsakligt syfte att främja musikalisk undervisning och utbildning genom att dela ut stipendier till unga lovande gitarrister och lutenister. Inför 2018 utlyses härmed:

  • Stora Jörgen Rörby-stipendiet på 25.000 kronor

Stipendiet kommer att delas ut under Gitarr och Lutafestivalen på Ingesunds Musikhögskola, 29 juli‒4 augusti 2018. Det kan komma att avgöras genom en tävling mellan finalisterna. Sökande bör ej ha avslutat sin högskoleutbildning.

Ansökan ska bestå av en ljudfil med högst 15 minuters musik på klassisk gitarr eller luta, inklusive obligatoriska stycken. Bifoga inspelning av dina stycken i mp3-format eller aac-format i en zip-fil och skicka till: medlemsregistret@sgls.nu

Glöm inte att bifoga en PDF-fil med en kort beskrivning av dig själv med ålder, musikstudier, adress och telefonnummer!

Ansökan ska vara stipendiefonden tillhanda senast den 9 april 2018.


Gitarr

Obligatoriskt stycke för sökande som spelar gitarr:

  • Fernando Sor: Fantasia nr 6, op. 21, ”Les Adieux”.

Luta

För lutenister gäller ett obligatoriskt stycke antingen på renässansluta eller barockluta. Man måste alltså inte spela båda men får naturligtvis om man så vill. De fritt valda styckena kan man spela på samma sorts luta som det obligatoriska stycket eller på någon annan typ av luta eller både och.

Obligatoriskt stycke för sökande som spelar renässansluta är:

  • Alonso Ferrabosco: Pavan ur Varietie of Lute Lessons.

Obligatoriskt stycke för sökande som spelar barockluta är:

  • David Kellner: Fantasie D-dur.

Välkommen med din ansökan!


Jörgen Rörby

Till minne av Jörgen Rörby. Läs mer om honom här –> wikipedia


Vill du stödja stipendiefonden? Detta gör du genom att sätt in ett bidrag på stipendiets Nordea-konto:

Kontonummer: 3202 22 32445

SGLS stipendiefond

c/o Mats Jacobson

Tulegatan 41

113 53 Stockholm.