Kategorier
Årsmöte Nyheter

SGLS Årsmöte 2020

Kallelse:

SGLS Årsmöte 2020
SGLS medlemmar kallas härmed till årsmöte 2020.

Tid: Söndagen den 25 oktober kl. 18 (v. 43)
Plats: Digitalt. Länk skickas efter anmälan.

Anmälan: skicka ett mejl till medlemsregistret@sgls.nu
Sista datum för anmälan är söndagen den 18 oktober.

Motioner skickas till SGLS sekreterare Ingrid Selnes: sekreterare@sgls.nu. De ska vara inkomna senast två veckor före årsmötet.

Bokslut och budgethandlingar presenteras på årsmötet.

Förslag skickas till valberedningens sammankallande Stefan Löfvenius: stefan@uppsalagitarrfestival.se

Varmt välkommen!
Styrelsen