Kategorier
Konsert Tidskrift

Publicera dina konserter i Gitarr och Luta

Hej alla gitarrister och lutenister som har konserter i höst!

Nu är det dags att lämna information till konsertkalendern i Svenska Gitarr- och Lutasällskapets tidskrift Gitarr & Luta!

Nästa nummer (nr 3 2017) kommer ut i början september, och om ni har konserter som ni vill få med i kalendern, skriv ett mail till ansvarig Helena Bjorzén – helena.bzn@telia.com – så kommer era höstkonserter med i tidskriften. Kom ihåg att få med tid och platsangivelse, plus eventuell webbplats och övrig information, förutom datumet!

Vi lägger också kontinuerligt ut konserter som vi får kännedom om, på vår hemsida www.sgls.nu samt på vår sida på Facebook.

Alltså- datum, ort, konsertlokal, klockslag och artist, samt eventuell webbplats, är de uppgifter som vi gärna vill få med i kalendern. Tack för alla konserter ni har delat med oss!

Hälsningar Gitarr & Luta-redaktionen