Information

Välkommen till Svenska Gitarr- och Lutasällskapets sommarkurs
28 juli-3 augusti 2024

Svenska gitarr- och lutafestivalen är en av världens äldsta gitarr- och lutafestivaler. Festivalen anordnas av SGLS och vänder sig till gitarrister och lutenister i alla åldrar och kunskapsnivåer. Även nybörjare är välkomna. Under festivalen/kursen träffar du gitarrlärare på fortbildning, musikhögskolestudenter, professionella musiker och ”fritidsmusiker”, från nybörjare till avancerad nivå. Det är ett ypperligt tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter med ca hundratalet andra gitarrister och lutenister.
Årets Masterclasslärare i luta är Evangelina Mascardi och i gitarr Elena Càsoli.

Som deltagare lägger du upp ett eget schema med de lektioner och ensembler som du är intresserad av. En genomgång av hela kursutbudet sker första kvällen. Du har möjlighet att få minst en lektion per dag och varje kväll avslutas med en konsert.
Masterclass, seminarier, workshops och föredrag hålls också under veckan. Lutakursen är öppen för alla nivåer på luta, teorb och barockgitarr. Det finns möjligheter att delta i en ensemble och vi hoppas att du vill medverka i gitarrorkestern.
Enskild undervisning ges av Jonatan Bougt, Elena Càsoli, David Härenstam, Nicklas Lundberg, Johan Löfving, Leo Sörlin, Ioannis Theodoridis, Ekaterina Vasilyeva Wennman och Anders Vegborn.
Roland Hogman och Suzanne Persson leder kurs i luta och barockgitarr. Robert Robertsson undervisar i visackompanjemang och Jan-Olof Andersson ger en kurs med fördjupning i sångens ackompanjemang. Flamencokurs leds av Afra Rubino. Suzanne Persson och Hans Wallqvist håller i gitarrorkestern. Nicklas Lundberg leder tillsammans med Hans Wallqvist ensembleundervisning.

Kursledning: SGLS styrelse

Kursavgift inkl. kost och logi:
5 850 SEK, inkvartering i dubbelrum
4 450 SEK, deltagare födda 1999 eller senare, inkvartering i dubbelrum
300 SEK, tillkommer för icke SGLS medlemmar
900 SEK, tillägg för enkelrum

Priserna gäller fram till 1 juni därefter tillkommer 900 SEK. Anmälan är bindande och ska tillsammans med anmälningsavgiften vara SGLS tillhanda senast lördagen den 1 juni 2024. Anmälningsavgiften återbetalas ej vid återbud. Bekräftelse på antagning till kursen kommer att meddelas senast den 23 juni 2024. För planering och schemaläggning ber vi Dig fylla i anmälan så noggrant som möjligt.

Anmälningsavgiften 800 (ingår i kursavgiften) kronor inbetalas till: SGLS ́s plusgirokonto 40 93 55-5. Resterande kursavgift betalas till samma plusgirokonto senast den 7 juli 2024.

Tag med: noter, notställ, biinstrument, ev. gitarrorkesterinstrument, fotpall/gitarrstöd, sänglinne och handduk.