SGLS årsmöte 2021

SGLS medlemmar kallas härmed till årsmötet 2021.

Tid: Söndag 24 oktober kl. 18

Plats: Digitalt. Länk skickas efter anmälan.

Anmälan: skicka mejl till medlemsregistret@sgls.nu

Sista datum för anmälan är 17 oktober.

Motioner skickas till SGLS sekreterare Ingrid Selnes: sekreterare@sgls.nu De ska vara inkomna senast två veckor före årsmötet.

Årsmöteshandlingarna (kallelse, dagordning och verksamhetsberättelse) publiceras på hemsidan cirka två veckor innan årsmötet.

Bokslut/budgethandlingar presenteras på årsmötet.

Förslag till valberedningens sammankallande Stefan Löfvenius: stefan@uppsalagitarrfestival.se

Varmt välkommen!

Styrelsen