Anmälan

Fyll i blanketten nedan. Eller ladda ner och posta till:
SGLS
c/o Suzanne Persson
Nejlikevägen 14
146 50 Tullinge

Frågor om kursen besvaras av Suzanne på adress ordforande
Frågor av mer teknisk natur och om webben besvaras av Jonas på adress webb.
Lägg till @sgls.nu till adresserna.