Information

Kursvärd: Johan Abrahamsson

Kursledare: Andreas Edeskog, Suzanne Persson och Roland Hogman.

Kursavgift:
Deltagare födda 1995 eller senare 3 950 SEK inkl. kost och logi vid inkvartering i dubbelrum.
Övriga 4 950 SEK.
För icke SGLS medlemmar tillkommer 300 SEK.
Tillägg för enkelrum: 900 SEK.

Anmälningsavgift:
800 SEK (ingår i kursavgiften). Priserna gäller fram till söndag 7 juni, därefter tillkommer 900 SEK. Anmälan är bindande och ska tillsammans med anmälningsavgiften vara SGLS tillhanda senast söndag den 7 juni 2020. Anmälningsavgiften återbetalas ej vid återbud. Bekräftelse på antagning till kursen kommer att meddelas senast den 20 juni 2020.
På grund av Covid-19 är anmälningstiden utan förhöjd kursavgift förlängd till 7 juni. Hela anmälningsavgiften återbetalas om kursen blir inställd.

För planering och schemaläggning ber vi Dig fylla i anmälan så noggrant som möjligt.

Anmälan sänds till:
SGLS
c/o Andreas Edeskog
Kungsgatan 2b
582 18 Linköping
Telefon: 0702-88 82 26
E-post: andreasoson@hotmail.com

Anmälningsavgiften 800 kronor inbetalas till: SGLS ́s plusgirokonto 40 93 55-5. Resterande kursavgift betalas till samma plusgirokonto senast den 6 juli 2020.