Information

Svenska gitarr- och lutafestivalen är en av världens äldsta gitarr- och lutafestivaler. Festivalen anordnas av SGLS och vänder sig till gitarrister och lutenister i alla åldrar och kunskapsnivåer. Även nybörjare är välkomna. Under festivalen/kursen träffar du gitarrlärare på fortbildning, musikhögskolestudenter, professionella musiker och ”fritidsmusiker”, från nybörjare till avancerad nivå, och är ett ypperligt tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter med ca hundratalet andra gitarrister och lutenister. Årets Masterclasslärare är Paul Galbraith.

Varje deltagare lägger upp sitt eget schema med de lektioner och ensembler som man är intresserad av, (en genomgång av hela kursutbudet sker första kvällen). Du har möjlighet att få minst en lektion per dag och varje kväll avslutas med en konsert. Masterclass, seminarier och föredrag hålls också under veckan. Lutakursen är öppen för alla nivåer på luta och barockgitarr. Det finns möjligheter att delta i en ensemble och vi hoppas även att många vill medverka i gitarrorkestern.

Enskild undervisning ges av Elena Cásoli, Per Skareng och Liv Skareng, Georg Gulyás, Ioannis Theodoridis, Johan Löfving, Anders Vegborn och Johan Abrahamsson.

Roland Hogman, Suzanne Persson och Dohyo Sol i luta och barockgitarr. För Petra Ahlmark kan du ta lektioner i sång/bossa nova/ samba/jazz. Ted Bjurwill leder kurs i improvisation, Robert Robertsson i visackompanjemang och Johan Dahlberg i flamenco. Suzanne Persson och Hans Wallqvist leder gitarrorkestern, och historiska danser av Birgitta Möller Nilsson.

Kursvärd: Johan Abrahamsson

Kursledare: Andreas Edeskog, Suzanne Persson och Roland Hogman.

Kursavgift:
Deltagare födda 1997 eller senare 3 950 SEK inkl. kost och logi vid inkvartering i dubbelrum.
Övriga 4 950 SEK.
För icke SGLS medlemmar tillkommer 300 SEK.
Tillägg för enkelrum: 900 SEK.

Anmälningsavgift:
800 SEK (ingår i kursavgiften). Priserna gäller fram till 15 juni, därefter tillkommer 900 SEK. Anmälan är bindande och ska tillsammans med anmälningsavgiften vara SGLS tillhanda senast fredag den 15 juni 2022. Anmälningsavgiften återbetalas ej vid återbud. Bekräftelse på antagning till kursen kommer att meddelas senast den 20 juni 2022.

För planering och schemaläggning ber vi Dig fylla i anmälan så noggrant som möjligt.

Anmälningsavgiften 800 kronor inbetalas till: SGLS ́s plusgirokonto 40 93 55-5. Resterande kursavgift betalas till samma plusgirokonto senast den 8 juli 2022.