Om SGLS

Svenska gitarr- och lutasällskapet bildades 1968 på initiativ av Jörgen Rörby.

SGLS

  • Är en riksomfattande ideell förening för gitarr- och lutavänner
  • Är öppen för alla - både aktiva musiker och andra intresserade
  • Arbetar för att upprätthålla intresset för kvalificerat gitarr- och lutaspel
  • Anordnar varje sommar kursen Svenska gitarr- och lutafestivalen (tidigare Liten Gitarrakademi) med internationellt framstående gitarrister och lutenister
  • Ger ut tidskriften Gitarr och Luta
  • Har medlemmar i alla skandinaviska länder och verkar för kontakt över gränserna
  • Ger råd till medlemmar i frågor rörande instrument, litteratur samt undervisning
SGLS stadgar & handlingsprogram mm.
<< Stadgar för SGLS << Syften-Handlingsprogram
<< Årsmötesprotokoll 2016 << Verksamhetberättelse 2015


Här presenteras SGLS styrelse för 2016-17

Eric Lammers
Ordförande
Ingrid Selnes
Sekreterare
Anders Vegborn
Vice ordförande
Peter Larsson
Kassör
Afra Rubino Malmström
Ledamot
Andreas Edeskog
Ledamot
Bo Hansson
Ledamot
Viktor Richey
Ungdomsambassadör
Johan Abrahamsson
Ledamot
Johan Dahlberg
Ledamot/Facebook
Jan Rudling
Redaktör
Yvonne Nordström
Suppleant
Roland Hogman
Suppleant

Copyright © Svenska Gitarr och Luta Sällskapet 2011 - uppdaterad 160806
Webbredaktörer: E. Norman och A. Vegborn