Kontakta SGLS

Medlemsavgifter
Kassör Peter Larsson
Allmänna frågor om SGLS
Ordförande Eric Lammers
Hemsidan
Vice ordförande Anders Vegborn
Adressändringar
Roland Hogman
Sekreterare
Ingrid Selnes
Tidningsredaktionen
Redaktör Jan Rudling
Annonser
Kerstin Bjelkeman
Tidningsdistribution
Gabriella Oxenstierna

Copyright © Svenska Gitarr och Luta Sällskapet 2011 - uppdaterad 161212
Webbredaktörer: E. Norman och A. Vegborn