Gitarr och Luta

Gitarr och Luta är medlemsorgan för SGLS och utkommer fyra gånger per år.

Tidskriften Gitarr och Luta, som i år utkommer med sin 45:e årgång, har en målgrupp som är specialintresserad av gitarr, luta, noter, skivor, tillbehör etc. Förutom medlemmarna (drygt 550) når den bibliotek, musikhögskolor samt kommunala musikskolor, och därmed har en stor del av musik-Sverige tillgång till tidskriften.
Gitarr och Luta når även många intresserade läsare utanför Sveriges gränser.

Utgivning:
Utgivningstider: 1 mars, 7 juni, 15 september och 1 december.
Manusstopp: 25 januari, 25 april, 10 augusti och 25 oktober.

Redaktör och ansvarig utgivare: Jan Rudling
Redaktionellt material insändes till Jan Rudling
e-post: jan@rudlings.se

Annonsansvarig: Kerstin Bjelkeman
e-post: kerstin@bjelkeman.se

Layoutansvarig: Katharina Erngren
e-post: kathernform@gmail.com

Bidrag till konsertkalendern insändes till Helena Björzén
e-post: helena.bzn@telia.com

Distributionsansvarig: Gabriella Oxenstierna
e-post: gabriella.oxenstierna@gmail.com

Vill du medarbeta i tidningen? LÄS MER >>

Annonsering i Gitarr och Luta:
För information om annonsering och annonspriser kontakta
Kerstin Bjelkeman:
kerstin@bjelkeman.se


Länk för att lyssna på styckena i Notbilagan från nr 3 2013 >>

För att läsa tidigare nummer av Gitarr och Luta, klicka här >>

Klicka på bilden för att läsa hela tidningen i PDF format
Klicka på bilden för att läsa hela tidningen i PDF format

Copyright © Svenska Gitarr och Luta Sällskapet 2011 - uppdaterad 160524
Webbredaktörer: E. Norman och A. Vegborn