SGLS medlem
Meddela adressändring!!

Då SGLS får medlemstidningen Gitarr och Luta i retur från flera medlemmar på grund av felaktig adress, ber vi de som flyttat/bytt adress att meddela detta till SGLS.

Adressändringar m.m. meddelas till:

SGLS c/o
Roland Hogman
Riastigen 16
125 33 Älvsjö

e-post: medlemsregistret@sgls.nu


Copyright © Svenska Gitarr och Luta Sällskapet 2011 - uppdaterad 161212
Webbredaktörer: E. Norman och A. Vegborn